Ja has presentat la declaració de la Renda?

L’11 d’abril va començar oficialment el termini per presentar la declaració de la renda corresponent a l’exercici fiscal 2022. Els contribuents tenen fins al 30 de juny per presentar la seva declaració davant l’Agència Tributària.

És important recordar que la declaració de la renda és una obligació fiscal per a tots aquells contribuents que hagin obtingut ingressos superiors a uns certs límits durant l’any anterior. A més, també és important tenir en compte que existeixen diferents formes de tributació, com la tributació conjunta o individual, que poden tenir un impacte significatiu en la quantitat a pagar o cobrar.

Per fer la declaració de la renda de manera correcta, és fonamental comptar amb tota la informació i documentació necessàries, com les dades d’ingressos i despeses, així com les deduccions i reduccions aplicables a cada cas en particular.

És important destacar que, tot i que el termini per presentar la declaració de la renda no finalitza fins al 30 de juny, és recomanable realitzar-la el més aviat possible, per evitar possibles retards o sancions. A més, presentar la declaració en els primers dies pot ser beneficiós en cas que se sol·liciti una devolució, ja que es donarà prioritat a aquells contribuents que presentin la seva declaració abans.

Quina informació es necessita per fer la declaració de la renda?

La informació que necessària és:

1. Ingressos: és necessari proporcionar informació detallada sobre els ingressos obtinguts durant l’any fiscal, tant de fonts d’ocupació com d’altres fonts, com interessos o guanys d’inversions.

2. Deduccions: s’han de declarar les deduccions fiscals, com per exemple les donacions a organitzacions benèfiques o les contribucions a plans de pensions.

3. Despeses: també és necessari declarar les despeses deduïbles, com les relacionades amb el treball, l’habitatge, l’educació o la cura de fills.

4. Documentació: és important tenir a mà tota la documentació rellevant, com els extractes bancaris, els rebuts de donacions o les factures de despeses.

Fes la teva declaració de manera presencial o telemàtica

Amb Grup Simon, pots tenir la tranquil·litat de realitzar el tràmit amb total legalitat. Sol·licita el teu pressupost personalitzat sense compromís

És obligatori presentar la declaració?

En línies generals, han de presentar la declaració aquells contribuents que hagin percebut per ingressos del treball més de 22.000 euros durant l’exercici, sempre que tinguessin un únic pagador o, en cas de tenir-ne varis, la suma del segon i posteriors no superi els 1.500 euros. Si

aquest límit se sobrepassa, el llindar es redueix a 14.000 euros. En cas d’estar en ERTO, cal considerar que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) es considera com un pagador més.

S’ha d’analitzar l’origen de cada renda i el seu import per saber si cal presentar o no la declaració. A més, recorda que hi ha casos en els quals s’exigeix el model 100, encara que no se superin els llindars abans esmentats.

Vols tributar correctament les operacions més complexes?

Fes la declaració de la renda a Grup Simon i assegura’t que un assessor fiscal expert s’encarregarà de donar-te garanties en la teva declaració. T’ajudem a declarar les teves criptomonedes, operacions de compravenda immobiliària, herències o ingressos internacionals, etc.

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content