PATRIMONI I HERÈNCIES

Protegim el patrimoni empresarial o familiar a través de la constitució de societats o de protocols familiars, ajudant a decidir fòrmules apropiades per a la distribució de béns a fills, familiars i hereus, ja sigui en vida o post mortem.

PROTOCOLS FAMILIARS

Per tal de protegir el teu patrimoni, a Grup Simon ens encarreguem de l'elaboració i planificació d'un protocol familiar, on planifiquem les Successions, capital, propietats, etc.

REDACCIÓ DE TESTAMENTS

Redactar correctament un testament és realment important per evitar interpretacions incorrectes en el moment que s'hagi de fer ús d'ell. Per aquest motiu, ens encarreguem de tot, donant-te suport com a especialistes en aquesta àrea.

RELACIONS DE BÉNS

Elaborem tota la relació de béns de titularitat particular, familiar o empresarial, per tenir clars i per escrit els béns o deutes acumulats.

LIQUIDACIÓ D'HERÈNCIES

Portem a terme l'operació que es realitza per a determinar l'actiu net i establir quins són els deutes hereditaris i descomptar-los de l'actiu brut.

IMPOST DE SUCCESSIONS

L'Impost sobre Successions és un impost progressiu en el què no hi ha un percentatge fixe de gravamen, per això t'ajudem a determinar en quines condicions pots heredar.

ALTRES GESTIONS

Donació o venda de béns en vida, assessorament en Dret de Successions, etc. Els nostres especialistes en Dret Fiscal t'ajudaran a aprofitar totes les estratègies d'estalvi fiscal disponibles.

Skip to content