ASSEGURANCES
PER EMPRESES

Amb AXA tindràs tota la protecció que necessites per cobrir la teva empresa davant qualsevol imprevist o perjudici causat a tercers. Amb una assegurança de responsabilitat civil, garanteixes la tranquil·litat i continuïtat del teu negoci.

escull la millor assegurança de
responsabilitat civil pel teu negoci
Cent per cent adaptada a les necessitats que la
teva empresa pugui tenir.

PIME / EMPRESES

Donat que en l’exercici de la teva activitat professional, industrial o empresarial pots causar un perjudici a tercers, protegeix el patrimoni de la teva empresa davant reclamacions de tercers amb la millor assegurança de Responsabilitat Civil.

DIRECTIUS

Assegurem el patrimoni personal dels Directius i Administradors davant a reclamacions de tercers per faltes, errors o negligències comeses en la gestió empresarial.

PROFESSIONAL

Si ets un professional autònom i treballes com a “freelance”, tenim la millor opció per cobrir i protegir el teu patrimoni davant qualsevol problema o mancança que pugui sorgir de la teva activitat professional.

CONSTRUCCIÓ

Si tens una empresa al sector de la construcció, ja sigui de forma autònoma o PIME, amb aquesta assegurança podràs protegir el teu patrimoni i el de l’empresa i els seus col·laboradors davant reclamacions per danys dels que resultis civilment responsable tu com a administrador o l’entitat.

START-UP

AXA és una gran empresa que també vol apostar per aquelles persones emprenedores que han iniciat una activitat empresarial en el món de la tecnologia i la innovació. Per aquest motiu, compten amb les millors condicions i cobertures per aquest sector.

Què cobreix cada assegurança de
responsabilitat civil en funció del sector?
Cobertures adaptades a les necessitats sectorials
PIME / EMPRESES
Bàsiques
· RC Explotació.
· RC Accidents de treball.
· RC productes / post-treballs.
· RC Professional.
· Defensa i fiances.
· Protecció Jurídica ampliada.
Opcionals
· RC Locativa.
· RC per contaminació accidental.
· RC directius.
Altres garanties
· RC per vulneració de dades.
· Sancions per vulneració de dades.
· Despeses i retirada / muntatge i desmuntatge.
· Bens confiats.
· Infidelitat d’empleats.
· Inhabilitació professional.
DIRECTIUS
L’assegurança per directius i administradors d’empreses més completa del mercat, inclou:
· Responsabilitat civil per faltes, errors o negligències comeses en la gestió empresarial o durant la constitució de la societat.
· Responsabilitat civil per actes a entitats externes, societats participades o filials.
· Responsabilitat civil per pràctiques d’ocupació incorrectes.
· Reclamacions contra el cònjuge, la parella de fet, els hereus, etc.
· Despeses de defensa.
· Despeses derivades de reclamacions per contaminació o responsabilitat mediambiental.
· Despeses derivades de reclamacions per responsabilitat tributària subsidiària.
· Despeses de defensa derivades d’homicidi imprudent o violació involuntària de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
· Despeses de representació legal per investigació.
· Despeses de restitució d’imatge.
· Despeses de defensa de responsabilitat penal de la Societat.
· Despeses d’assistència psicològica.
· Despeses d’emergència.
· Despeses de Gestió de Crisi.
· Despeses per extradició: emergència, crisi i comunicació.
· Fiances i despeses d’aval concursal.
· Multes administratives.
· Reemborsament a la societat.
PROFESSIONALS
Qui pot sol·licitar-ho?
Professionals autònoms o freelance.
Micropimes i PIMES amb fins a 5 milions de facturació.
Aquesta assegurança de responsabilitat civil Professional està pensada per què puguis dissenyar-la a la mida del teu negoci.
Per tant, pots contractar la garantia de forma aïllada o complementar-la amb més garanties que protegeixin altres riscos empresarials.
A més, adaptem el preu a la teva professió i tens més de 300 activitats professionals per escollir.
CONSTRUCCIÓ
Bàsiques
· Responsabilitat Civil Explotació.
· Defensa i fiances penals.
· Protecció jurídica.
· Assessorament jurídic telefònic.
· Alliberació de despeses.
Complementàries
· RC per accidents laborals.
· RC productes / post-treball.
· RC Directius.
· RC Infidelitat de treballadors.
· RC per inhabilitació professional.
· RC per vulneració de dades de caràcter personal.
· Sancions i vulneració de dades.
· RC immobiliària.
· RC danys al domini públic radioelèctric.
· RC bens confiats.
· RC danys al receptor de l’energia.
· RC danys a vaixells.
· RC dels subcontractista.
· RC subsidiària per us de vehicles per part dels empleats.
· RC per danys a vehicles de tercers aparcant dintre de les instal·lacions de l’assegurat.
· RC tècnics empleats en plantilla.
START UP
Podràs escollir entre una protecció essencial o premium en funció de les cobertures que necessiti la teva Start Up. Inclou, entre d’altres:

· RC General: reclamacions per danys causats a un tercer durant la teva activitat, com per errors en els productes comercialitzats, fins a un límit de 100.000 o 200.000€ a escollir.
· RC Producte: reclamacions per danys causats a un tercer per error o defecte en un dels productes comercialitzats. Indemnització d’entre 100.000 i 200.000€ a escollir.
· RC Professional: si els teus clients paguen per l’assessorament o serveis que la teva empresa ofereix, poden portar-te a judici o exigir una indemnització en cas de mal assessorament. Indemnització de fins a 25.000€.
· RC Atacs de virus informàtics: cobrim les reclamacions que poden arribar-te en cas que, tot i tenint els programes de prevenció d’antivirus actualitzats, un virus informàtic pugui afectar a qualsevol programa d’un tercer. Indemnització de fins a 6.000€.
LOPD:
Responsabilitat Civil LOPD (Llei de Protecció de Dades):
Les reclamacions a tercers en cas d’incompliment involuntari de la Llei de Protecció de Dades fins un import de 100.000 o 200.000€ (a escollir).
Solucions per incompliment de la LOPD:
En cas de rebre una multa per incompliment involuntari de la Llei de Protecció de Dades, AXA t’indemnitza per aquesta primera sanció, fins a un import de 60.000€.
també comptem amb assegurances i
cobertures especials
Per l’administració pública i cobertures mediambientals.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

POOLES (riscos mediambientals i altres)

Skip to content