ASSESSORIA
FISCAL

Comptem amb més de 40 professionals qualificats al servei de la teva empresa o família, per assessorar-te en la recerca i optimització del major estalvi fiscal.

PLANIFICACIÓ FISCAL

Avaluem la influència que pot tenir a la teva economia la càrrega impositiva i com actuar conforme a aquest coneixement, per fer que l'impacte de la imposició sigui el mínim possible, conforme la legislació del sistema tributari.

ASSESSORAMENT I NOVETATS FISCALS

Estem al dia sobre les novetats fiscals, per oferir-te les millors alternatives en cada moment.

RENDES

Tramitem el teu Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (declaració de la Renda).

REPRESENTACIÓ

Davant l'Administració Tributària Estatal, Autonòmica o Local.

HISENDA I I.A.E.

Tramitem l'alta, baixa o modificació del cens, entre d'altres gestions relacionades amb Hisenda i la I.A.E.

ACTES

Portem a terme les gestions necessàries per actes Jurídics, Successions, Patrimoni i altres tributs.

Skip to content