ASSESSORIA
JURÍDIC-MERCANTIL

Oferim, tant a empreses com particulars, tot el suport legal per resoldre les qüestions jurídiques necessàries, amb la màxima confidencialitat i privacitat.

ASSESSORAMENT

Assessorament integral i estudi complet de constitució d'empresa, seguiment en processos d'internacionalització, confecció de contractes mercantils, contractes privats, escriptures, operacions immobiliàries, etc.

DERECHO CONCURSAL

En cas de reestructuració, situació de crisi, insolvència empresarial, etc. també pots consultar el nostre servei Reactiva't.

EXPEDIENTS

Si la teva empresa està en una situació econòmica crítica, t'ajudem a gestionar els expedients de regulació d'ocupació (ERE o ERTE).

REPRESENTACIÓ

Et defensem i representem davant possibles plets i també et donem assistència a Juntes, Consells, Recursos, reclamem possibles impagats, etc.

OPERACIONS

Redactem actes societàries, portem el registre d'operacions, arrendaments, compra-vendes, valoracions, registres de patents i marques, comptes anuals, etc.

RECURSOS

Recursos Administratius, recursos d'apel·lació i cessació, etc.

Ves al contingut