El valor real de les empreses post covid

La pandèmia de COVID-19 està tenint un profund efecte en les empreses i les persones que hi treballen. En el cas dels òrgans gestors liderar una empresa de manera remota no ha estat fàcil. Tampoc ho és el fet de comptar amb la reincorporació dels treballadors un cop finalitzat un ERTE o la implementació del treball com a modalitat de treball estructural de molts negocis. Tots aquests canvis aporten una nova perspectiva a tenir en compte. El valor real de les empreses post covid.

Entrem en l’anomenada fase de nova normalitat. Els problemes econòmics esdevenen una realitat per la qual moltes empreses econòmicament viables no estaven preparades i els concursos de creditors truquen a la porta. Quina és la solució?

El sanejament econòmic com a resposta

Espanya és un dels països que els darrers mesos va optar per endarrerir les obligacions fiscals i legals de les empreses. Uns processos que es reactiven i pressionen les expectatives i perspectiva dels empresaris. Amb la preocupació afegida de què aquests mecanismes legals requereixen una resposta legal adequada i professionals especialitzats en aquestes situacions.

El mateix sanejament de les empreses vindrà marcat per la capacitat de reacció a la situació generada per la crisi sanitària, i la cerca d’oportunitats dins la problemàtica que ajudaran al reflotament econòmic de l’empresa. Si hi som a temps. Ja que en molts casos, la necessitat de solvència portarà a la fallida i al restabliment dels mecanismes legals ordinaris tals com el concurs de creditors.

Assumir nous riscos en temps de crisi

Una tasca difícil per part de directors financers, ja que la situació de nova normalitat ve precedida per una situació d’inestabilitat global d’abast mundial. Guiar les organitzacions sense informació i avaluar un risc precís és complicat. Es requereix claredat i decisió per a garantir un futur estable un cop estabilitzada la crisi. I no es disposa tampoc del temps suficient per donar-hi resposta. És aquí quan hem de cercar de manera externa l’ajuda. Aconseguirem així obtenir una visió professional específica per reconduir la situació de manera adequada. La solució és ara orientar-se cap al valor real de les noves empreses post covid i salvar-lo.

El valor real de les empreses post covid

El valor de les empreses és ara el millor escut de defensa. Un valor que ha de ser defensat pels empresaris sense fer-los entrar en el dubte de si és millor aquesta postura que la pròpia defensa de la seva responsabilitat patrimonial i en darrera instància, personal.

Apostar de manera segura per al finançament de l’empresa sense un marc legal que les empari ni modificacions legislatives a l’altura de la situació caurem en situació d’insolvència. Passat l’Estat d’Alarma moltes empreses han esgotat les seves vies de contenció de la situació de recessió econòmica que han patit. Actualment els esforços se centren en la seguretat en el treball d’empleats, col·laboradors i proveïdors i en aquest sentit, redefinir canvis en el si de l’empresa passa per davant de l’inici de procediments legals que tot i cercar les garanties per treballadors i creditors no contemplen la continuïtat de l’empresa.

Reactiva’t

T’ajudem a trobar l’estratègia adequada i defensar el potencial del teixit empresarial de la teva empresa. El teu model de negoci continua essent viable, ara l’hem de recuperar perquè guanyi aquesta situació d’excepcionalitat i sortir-ne forts un cop acabada la crisi.

Detectem les oportunitats per implementar millores. Estalviant l’inici de processos judicials alhora que establim mecanismes de contenció i prevenció de cara a possibles noves crisis. Contacta’ns!

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content