Ajut treballadors en ERTO

Nou ajut per a treballadors afectats per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO per COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021 (d’un a noranta dies: 600 euros; noranta-un dies o més: 700 euros). El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ.

L’informem que al DOGC del 29-06-2021 s’ha publicat l’ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (pot accedir en aquest enllaç).

 1. Qui pot sol·licitar ajuts per ERTO?
 • Els qui siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19.
 • Treballadors fixos discontinus que cobrin una prestació extraordinària
 1. Quins requisits s’han de complir?

Per accedir a la inscripció els interessats han de complir els requisits següents:

 1. a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 2. b) Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
 3. c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o bé de la prestació extraordinària en el cas de fix discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.
 4. d) No tenir deutes tributaris ni amb la Seguretat Social (article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
 5. e) Els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.
 6. De quant és l’import de l’ajut?

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021.

 • D’1 a 90 dies: 600 euros
 • 91 dies o més: 700 euros

Per a més informació, contacti amb els nostres equips professionals. Estem a la seva disposició: info@grupsimon.com | 972 202 202 

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content