HA DESAPAREGUT L’OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DEL LLIBRE DE VISITES EN PAPER?

Li recordem que des del passat 23 de juliol de 2015 no s’imposaran obligacions als interessats per adquirir o diligenciar cap classe de llibres o formularis, per tant, ja no serà obligatori adquirir, ni habilitar nous Llibres de Visites. Això és a causa que pròximament s’implantarà el Llibre de Visites Electrònic.

 

El llibre de visites és un dels documents imprescindibles que ha de tenir davant la visita d’una inspecció de treball, ja que és obligatori tant si treballa des de casa com si treballa fora.

 

Ha de tenir present que l’aprovació de la nova Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha representat l’anunciada desaparició dels llibres de visites físics. Fins avui, tota empresa o autònom havia de disposar d’aquests llibres en cas de rebre la visita d’un inspector de treball. Els llibres havien de ser diligenciats abans del seu ús, habilitant-ne un per cada centre de treball o al domicili de l’autònom, si treballava des de casa.

 

Els canvis de domicili obligaven a diligenciar un nou llibre amb les dades correctes i conservar l’antic durant tota la vida del negoci. Això pot suposar que una empresa acumuli llibres en blanc, per no haver estat objecte de cap actuació inspectora.

Doncs bé, ha de tenir present que des del passat 23 de juliol de 2015 desapareix l’obligació de diligenciar nous Llibres de Visita. Les empreses han de conservar els diligenciats anteriorment.

El llibre de visites electrònic substitueix el llibre de visites tradicional

 

Li recordem que d’acord amb l’article 21.6 de la llei 23/2015 de 22 de juliol, Ordenadora del sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, no s’imposaran obligacions als interessats per adquirir o diligenciar cap classe de llibres o formularis, per tant, des de l’entrada en vigor de la Llei (el 23 de juliol de 2015), ja no serà obligatori adquirir, ni habilitar nous Llibres de Visites.

Això és a causa que pròximament s’implantarà el Llibre de Visites Electrònic.

 

¿Què és el Llibre de visites electrònic (LVE)?

 

El Llibre de Visites Electrònic és una aplicació web a la qual pot accedir-se des d’internet, i on es gestionen i recullen totes les actuacions que dugui a terme la Inspecció de Treball de la Seguretat Social o bé els tècnics habilitats de les CCAA. Aquest LVE substitueix els llibres de visites tradicionals, però és necessari que sol·liciti aquesta substitució, ja que només pot usar-lo si expressament el sol·licita i se l’autoritza a fer-ho.

 

Actualment el llibre de visita electrònic només està operatiu a Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja i Navarra.

 

La desaparició definitiva dels Llibres de Visita es durà a terme quan es publiqui i entri en vigor l’Ordre de desenvolupament que expressament preveu l’art. 21.6 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, la qual haurà de ser dictada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i en la qual es determinaran els fets i actes que hagin d’incorporar-se a les diligències, el seu format i la seva remissió als subjectes inspeccionats. En tant que sigui possible, s’utilitzaran mitjans electrònics i no s’obligarà als interessats a adquirir o diligenciar qualsevol tipus de llibre o formulari per a la seva realització.

 

Para más información: https://lve.mtin.gob.es/LVE-web/PrimerosPasos.html

 

¿Què en fem, del Llibre de Visites en paper?

 

Fins que no s’implanti el LVE, si disposa d’un llibre de visites en paper diligenciat, la Inspecció hi seguirà redactant les diligències.

Si s’esgoten la pàgines del seu llibre de visites (o, en cas que la seva empresa s’hagi creat a partir de juliol 2015, no en té), la Inspecció anotarà les diligències de cada visita en un document creat a aquests efectes. Una còpia d’aquest document se la quedarà ella i una altra còpia serà per a la seva empresa.

En qualsevol cas, encara que desaparegui l’obligació de disposar de llibres de visites en paper, la seva empresa té l’obligació de conservar els llibres esgotats. Això, durant un termini de cinc anys comptats a partir de la data de l’última diligència.

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content