La llei de la segona oportunitat, o com exonerar els teus deutes i fer tabula rasa

La llei de la segona oportunitat és un mecanisme establert a la legislació contemporània espanyola que permet que les persones, siguin particulars o autònoms, que es troben davant d’una situació econòmicament delicada, puguin exonerar els seus deutes.

A la pràctica, és el denominat concurs de creditors de persones físiques.

El Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s’aprova el Text Refos de la Llei Concursal (TRLC) estableix que, en cas de donar íntegre compliment a uns requisits específics, s’obre la porta a cancel·lar els deutes i començar de zero; en aquest sentit, es dona una autèntica segona oportunitat.

Els requisits al·ludits són, en suma, els següents:

  • Estar en situació d’insolvència actual o imminent.
    Es troba en situació d’insolvència actual el deutor que no pot complir regularment amb les seves obligacions exigibles. En canvi, la insolvència imminent es dona quan el deutor preveu que dins dels tres mesos següents no podrà complir regular i puntualment amb les seves obligacions.
  • Tenir deutes amb dos o més creditors.
  • Ésser deutor de bona fe.

Partint del supòsit d’insolvència del deutor, es dona curs legal a un procediment judicial davant el Jutjat Mercantil competent, i, si s’escau, davant d’un administrador concursal, qui vetllarà pels interessos dels creditors.

Verificant el compliment dels requisits prescrits i donant compliment a les particularitats de la llei, el jutjat donarà tràmit al concursat perquè pugui sol·licitar el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI). Això és, la buscada exoneració dels deutes.

Amb la reforma de la Llei Concursal, de 6 de setembre de 2022, el deutor podrà escollir dues vies:

(I) L’exoneració amb liquidació de l’actiu.
El deutor podrà exonerar tots els deutes exonerables liquidant tot el seu patrimoni.

(II) L’exoneració sense liquidació, però amb un pla de pagaments.
Amb aquesta opció, el deutor podrà protegir el seu patrimoni cancel·lant una part dels seus deutes, i sotmetent-se a un pla de pagaments de tres a cinc anys.

Vols obtenir l’exoneració total dels teus deutes? Des de Grup Simon t’assessorem sobre la teva situació individualitzada i quina és la millor de les solucions.

 

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Ves al contingut