Fals autònom

Fals autònom que passa del RETA al règim general. Com han de tributar les quantitats regularitzades per Treball Com a...

read more
Skip to content